La geganta Rodalina de l’escola “La Roda” de Terrassa ha passat per el taller desprès d’una caiguda greu.
Li hem reparat la fusta d subjecció i reforçat amb fibra de vidre, hem reparat tots els trencats que tenia a cara, clatell i ombro i li hem tornat a donar una pintureta perquè quedés com nova!